„If you’re going to be a leader, you’re not going to please everybody. You’ve got to hold people accountable. Even if you have that moment of being uncomfortable.”

Kobe Bryant

Ako to firme pomôže?

„V práci trávime väčšinu času. Nastavme naše firemné prostredie tak, aby sme sa v pondelok nemuseli tešiť na piatok.“

Zamestnanec pozná svoje prednosti a dopĺňa sa s ostatnými členmi tímu.

Výsledkom je agilný seba-riadiaci tím a firma, ktorá rýchlejšie rastie.

Teší sa do práce a pracuje v prostredí, kde sa cíti dobre.

Šťastný zamestnanec sa lepšie postará o zákazníka. Spokojný zamestnanec = Spokojný zákazník.

Ako to firme pomôže?

„V práci trávime väčšinu času. Nastavme vaše pracovné prostredie tak, aby sa zamestnanci v pondelok nemuseli tešiť na piatok.“

Zamestnanec pozná svoje prednosti a dopĺňa sa s ostatnými členmi tímu.

Teší sa do práce a pracuje v prostredí, kde sa cíti dobre.

Šťastný zamestnanec sa lepšie postará o zákazníka. Spokojný zamestnanec = Spokojný zákazník.

Výsledkom je agilný seba-riadiaci tím a firma, ktorá rýchlejšie rastie.

Komplexná práca so silnými stránkami firme pomôže nasledovne:

01.

Ste HR profesionál/ka

Radi by ste test silných stránok začali vo vašej firme používať?

Používate test silných stránok a neviete ako ďalej?

1. Prevediem vás tým ako správne test silných stránok interpretovať zamestnancom.

2. Pomôžem vám implementovať Gallup metodológiu naprieč cyklom zamestnanca.

3. Zaujíma vás téma diverzity a inklúzie? Rada vám pripravím školenie či poradenstvo na mieru.

02.

Ste jednotlivec

Na základe testu CliftonStrengths® najprv spoločne pomenujeme vaše prednosti (Name It). Zrozumiteľne si vysvetlíme, čo pre vás tieto silné stránky znamenajú (Aim It) a definujeme konkrétne kroky, ako s nimi dennodenne pracovať vo váš prospech (Claim It).

03.

Ste manager

1. Na nezáväznom stretnutí sa porozprávame o vašich očakávaniach a vysvetlíme si, ako môžu silné stránky pomôcť tímu a celej firme.

2. Zamestnanci absolvujú test silných stránok inštitútu Gallup a individuálnu konzultáciu, kde sa im naučia porozumieť.

3. V skupine max. 12 ľudí sa stretneme na interaktívnom workshope (online či offline) zameranom na spoluprácu v tíme. Môžem vám zaručiť, že aj zamestnanci, ktorí sa poznajú 20 rokov, sa o sebe dozvedia niečo nové 😊

4. Každý zamestnanec má iné silné stránky a motiváciu. V poslednej fáze sa teda s manažérom zameriame na to, ako viesť rôznorodé tímy a pretaviť ich odlišnosti na výhodu.

Silné stránky implementujem do firemného prostredia komplexne, naprieč cyklom zamestnanca.

Pre študentov či neziskovky

Práve si skončil školu a rozmýšľaš, čo so životom? Vraciaš sa po materskej do sveta práce a nevieš, ako ďalej? Alebo si v inej ťažkej situácii? Verím, že silné stránky ti pomôžu. Preto ti rada poskytnem bezplatnú konzultáciu.