Čo sú silné stránky

Silná stránka je podľa Gallup spojením nadania, vzdelania a skúseností. Nadanie je nám vrodené. Každý z nás ho má a možno aj tušíme, aké. No ak mu nerozumieme a nevieme ho správne používať, ostane nerozvinutým potenciálom, či našou slabou stránkou.

Keby sme dali pojmu silná stránka 100%, nadanie z nej tvorí tak 10%. Skúsenosti sú tými, prostredníctvom ktorých sa učíme každý deň. Aj dnes vieme o niečo viac ako sme vedeli včera.

Skúsenosti nám pomáhajú rozvinúť nadanie. Prirodzený spôsob nášho rozmýšľania, naciťovania & robenia vecí.

CliftonStrengths a metodológia Gallup vám pomôže správnemu spôsobu rozvíjania vášho nadania porozumieť, zvedomiť si ho a začať ho denno-denne uplatňovať smerom k silným stránkam.

Moje silné stránky sú:

01.
Maximizer

02.
Futuristic

03.
Positivity

04.
Empathy

05.
Adaptability